SKUBUS KREIPIMASIS Į LIETUVOS GRIOVĖJŲ ASOCIACIJOS, EUROPOS GRIOVĖJŲ ASOCIACIJOS, EUROPOS NUKENKSMINIMO INSTITUTO NARIUS BEI LIETUVOS IR VISO PASAULIO GRIOVIMO, PERDIRBIMO, NUKENKSMINIMOS IR UTILIZAVIMO PRAMONĖS ATSTOVUS DĖL BET KOKIŲ VERSLO RYŠIŲ NUTRAUKIMO SU RUSIJOS KOMPANIJOMIS

Gerbiami Lietuvos griovėjų Asociacijos nariai griovimo, perdirbimo, nukenksminimo ir utilizavimo pramonės atstovai,

          Reaguodama į besitęsiančius Rusijos karinius veiksmus Ukrainoje ir vis dažniau girdimus grąsinimus branduoliniu ginklu, Lietuvos griovėjų asociacijos vardu, raginame visų Lietuvos griovimo, perdirbimo,  nukenksminimo ir utilizavimo pramonės organizacijų vadovus, skubiai nutraukti, bet kokius ryšius su Rusijos organizacijomis ir verslo subjektais, bei viešai pasmerkti Rusijos karinius veiksmus prieš Ukrainą.

          Lietuvos griovėjų Asociacija nėra politinė organizacija, tačiau, smerkiame Rusijos karinius veiksmus prieš Ukrainą ir netoleruosime Rusijos organizacijų ir/ar verslo subjektų dalyvavimo ir/ar bendradarbiavimo su valstybės agresorės organizacijomis ir verslo subjektais, kadangi ši Rusijos agresija ir grąsinimai braduoliniu ginklu niekaip nesiderina su europietiškomis, pasaulietiškomis ir žmogiškomis vertybėmis.

          Raginame Europos griovėjų asociacijos (EDA) ir Europos nukenksminimo instituto (EDI) narius, valdybos narius bei visų griovimo, nukenksminimo ir perdirbimo pramonės organizacijų vadovus, skubiai pašalinti Rusijos organizacijas NADO, NUDEC, CRUSHMASH GROUP, REFORM REMONT AND CONSTRUCTION GROUP ir VSS iš Europos griovėjų asociacijos (EDA) ir Europos nukenksminimo instituto (EDI) narių bei viešai pasmerkti Rusijos karinius veiksmus prieš Ukrainą. Lietuvos griovėjų Asociacijos manymu ir supratimu, EDA ir EDI organizacijos nėra susijusios su politika, tačiau, bet kokios Rusijos organizacijos dalyvavimas ir/ar bendradarbiavimas EDA ir EDI organizacijose niekaip nesiderina europietiškomis, pasaulietiškomis ir žmogiškomis vertybėmis.

          Dabar, kaip niekad, būtina skubiai ir vienbalsiai priimti sprendimą dėl Rusijos, kaip agresoriaus viso pasaulio saugumui, organizacijų pašalinimo iš Europos griovėjų asociacijos (EDA) ir Europos nukenksminimo Instituto (EDI) bei kitų organizacijų narių.

Pagarbiai,

Lietuvos griovėjų Asociacijos pirmininkas ir valdybos pirmininkas

European Demolition Association Board member

Rokas Urbonas

 

KVIETIMAS TAPTI LIETUVOS GRIOVĖJŲ ASOCIACIJOS NARIAIS

Lietuvos Griovėjų Asociacija – tai organizacija vienijanti įvairios paskirties ir tipų statinių griovimo, statybinio laužo surinkimo, transportavimo, perdirbimo, utilizavimo, konsultavimo, projektavimo, sunkiosios technikos ir jos priedų tiekėjų, griovimo įrangos tiekėjų, rangovų, matininkų, geodezininkų ir kitos srities specializacijos kompanijas bei mokslo ir švietimo įstaigas, kurios susijusios ir domisi griovimo pramone.

Lietuvos Griovėjų Asociacija įkurta 2021 metais, šiai dienai vienija 7 Lietuvos kompanijas. Pagrindinis asociacijos tikslas – koordinuoti įmonių – asociacijos narių – veiklą bendriems poreikiams tenkinti, atstovauti ir ginti asociacijos narių deleguotus interesus Lietuvos Respublikos valstybinėse struktūrose, tarptautinėse organizacijose, sudaryti palankias sąlygas glaudesniam įmonių vadovų bendradarbiavimui su valstybės ir savivaldybių valdžios institucijomis bei tarpusavyje. Norėdami pasiekti visus savo tikslus siekiame suvienyti griovimo pramonės, ir su ja susijusius, atstovus, kad Lietuvoje vystytųsi ši pramonės šaka.

PRISIDĖJIMAS. Nariai yra kviečiami aktyviai prisidėti prie griovimo pramonės stiprinimo ir populiarinimo Lietuvoje rengiant naujus ar keičiant LR įstatymus, norminius aktus, darbo reglamentus. Taip pat gali dalyvauti ekspertinių grupių veikloje, tyrimuose ir kitose asociacijos inicijuojamose veiklose.

PROFESINIS TOBULĖJIMAS. Profesinių žinių gilinimas ir bendrųjų kompetencijų ugdymas dalyvaujant Lietuvos Griovėjų Asociacijos ir Europos Griovėjų Asociacijos organizuojamuose renginiuose. Kiekvienas narys turi galimybę bendrauti su tarptautinio pripažinimo sulaukusiais specialistais bei mokslininkais iš kitų šalių, kurie bus kviečiami į Lietuvos Griovėjų Asociacijos organizuojamus renginius.

TARPTAUTINIS TOBULĖJIMAS. Asociacija yra ir EDA (European Demolition Association) ir EDI (European Decontamination Institute) nariai. Gali dalyvauti visuose EDA ir EDI organizuojamuose renginiuose: kongresuose, konferencijose, mokymuose ar pan. ir gauti Europos griovimo pramonės naujienas.

ŽMONĖS. Bendradarbiavimas ir dalyvavimas savo srities profesionalų vienijančioje bendruomenėje leidžia gauti ir dalintis informacija, gerąja darbo patirtimi ir žiniomis su asociacijos nariais bei kitų šalių panašių asociacijų atstovais.

PATIRTYS. Kiekvienas narys gali dalyvauti diskutuojant ir sprendžiant aktualias griovimo pramonės problemas, dalintis patirtimi ir praktiniais patarimais su asociacijos nariais.

NAUJOVĖS. Asociacija inicijuoja naujų metodikų kūrimą, tyrimų organizavimą, naujausių technologijų pristatymą bei pažangą.

NUOLAIDOS. Ypatingos kainos Lietuvos Griovėjų Asociacijos organizuojamose konferencijose, seminaruose, mokymuose ir kituose renginiuose.

INFORMACIJA. Galimybė gauti kokybišką savalaikę informaciją, susijusią su griovimo pramone ir naujomis technilogijomis bei sunkiąja technika.

NARIŲ ATSTOVAVIMAS. Asociacija rūpinasi savo nariais ir atstovauja jiems profesiniuose santykiuose su valstybės, savivaldybės, visuomeninėmis institucijomis bei organizacijomis.

KVIEČIAME TAPTI LIETUVOS GRIOVĖJŲ ASOCIACIJOS NARIU IR BŪTI GRIOVIMO PRAMONĘ VIENIJANČIOS BENDRUOMENĖS DALIMI!

Pagarbiai,

Lietuvos griovėjų Asociacijos pirmininkas                                                                                      Rokas Urbonas

Apie mus

2021.01.13 verslo įmonės, kurių pagrindinė veikla yra įvairios paskirties ir tipų statinių griovimas, statybinių atliekų (laužo) surinkimas, perdirbimas ir perdirbtų statybinių medžiagų paruošimas antriniam panaudojimui, iš statybinių atliekų perdirbtų ir paruoštų antriniam panaudojimui medžiagų produkcijos realizavimas steigiamajame susirinkime nusprendė įkurti Lietuvos griovėjų Asociaciją. 2021.03.17 Lietuvos Griovėjų Asociacija įregistruota juridinių asmenų registre.
Lietuvos griovėjų Asociacijos pagrindinis tikslas pokyčiai Lietuvos griovimo pramonės sektoriuje.
Taip pat skatinti ir ginti griovimo pramonės interesus Lietuvoje;
Nustatyti Lietuvos griovimo sektoriaus standartus ir skatinti statybinių atliekų perdirbimą;
Dalyvauti sveikatos apsaugos ir darbų saugos teisės aktų rengimo procese bei teikti pasiūlymus valstybės institucijoms;
Dalyvauti tobulinant teisės aktus, susijusius su griovimo atliekų surinkimu, perdirbimu ir pavojingų atliekų šalinimu;
Keistis informacija apie technikos naujoves, darbo metodus ir mokymą;
Palaikyti ryšius su panašiomis organizacijomis visose pasaulio vietose.

nariai

kontaktai

rekvizitai

turite klausimų? rašykite mums!