PRAŠYMAS PRIIMTI Į LIETUVOS GRIOVĖJŲ ASOCIACIJOS NARIUS

Naujo Asociacijos nario mokestis: norint tapti Lietuvos griovėjų Asociacijos nariu, baigus įmonės vertinimo procesą, mokamas vienkartinis 1000,00 eurų (vieno tūkstančio) stojamasis nario mokestis.
Mėnesinis nario mokestis, skaičiuojamas nuo įstojimo į Asociaciją dienos ir mokamas kiekvieną einamąjį mėnesį iki 10 einamojo mėnesio dienos, 100,00 eurų (vienas šimtas).
Naujo Asociacijos nario vienkartinis mokestis ir mėnesinis nario mokestis mokamas bankiniu pavedimu į Lietuvos griovėjų Asociacijos atsiskaitomąją sąskaitą.